Derrida về Tình Yêu và Hiện Hữu | Derrida on Love and Being – Jacques Derrida

Sự khác biệt giữa "ai” và "cái gì” trong cốt lõi của tình yêu là điều ngăn cách trái tim. Tình yêu là tình yêu ai đó hay là tình yêu cái gì đó? Người ta thường nói rằng tình yêu là sự rung động của trái tim. Phải chăng tim tôi rung động bởi … Continue reading Derrida về Tình Yêu và Hiện Hữu | Derrida on Love and Being – Jacques Derrida

Phỏng Vấn Jacques Derrida về Paul Celan – Jacques Derrida

Sinh năm 1930, mất năm 2004, Jacques Derrida được xem là một trong vài triết gia nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trên thế giới trong nửa sau thế kỷ 20. Ông là gương mặt tiêu biểu nhất của phong trào hậu cấu trúc luận (poststructuralism), giải kiến tạo (deconstruction) và lý thuyết hậu … Continue reading Phỏng Vấn Jacques Derrida về Paul Celan – Jacques Derrida