Nghe nhạc trong xe | Music in the car – Adam Zagajewski 

Nhạc được nghe với em
ở nhà hoặc trong xe
hoặc ngay cả khi đi dạo
không phải khi nào nghe cũng nguyên sơ
như ý muốn của những người thợ lên dây đàn
đôi khi nó được trộn lẫn với những tiếng nói
đầy sợ hãi và đau đớn,
và thứ âm nhạc đó
không chỉ là âm nhạc,
nó còn là sự sống
và cái chết của chúng ta.

—-
Phan Quỳnh Trâm dịch từ “Music in the car” của Adam Zagajewski, trong Eternal Enemies: Poems, Clare Cavanagh dịch, Farrar, Straus and Giroux, 2008.

Music heard with you
at home or in the car
or even while strolling
didn’t always sound as pristine
as piano tuners might wish
it was sometimes mixed with voices
full of fear and pain,
and then that music
was more than music,
it was our living
and our dying.

One thought on “Nghe nhạc trong xe | Music in the car – Adam Zagajewski 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s