Bệnh Hủi | Leprosy – Jorge de Sena

Jorge de Sena (1919–1978) được xem là một trong những nhà thơ quan trọng nhất của Bồ Đào Nha trong nửa sau thế kỷ 20. Ông cũng là một nhà văn, một kịch tác gia, một dịch giả và một người viết tiểu luận xuất sắc.
Trong lãnh vực nghiên cứu, ông là một học giả nổi tiếng về Fernando Pessoa, một trong những hiện tượng văn học độc đáo nhất của Bồ Đào Nha. Mặc dù được sinh ra và lớn lên ở Bồ Đào Nha, vì lý do chính trị, ông sang sống lưu vong ở Brazil từ năm 1959 và từ năm 1965 ông đến sống tại Mỹ cho đến ngày qua đời.

BỆNH HỦI

Thơ rất giống như bệnh phong cùi
..   ..     ..     ..    ..     ..     ..
Và những nhà thơ trong trại cùi
tiếp tục sống
kẻ này cùng những kẻ khác,
xem xét những vết loét
của nhau.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Leprosy” của Frederick G. Williams, trong The Poetry of Jorge de Sena, Mudborn Press, 1980.

LEPROSY

Poetry is very much like leprosy
..   ..     ..     ..    ..     ..     ..
And the poets in leprosarium
go on living
one with another,
inspecting the sores
of one another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s