Chỉ Dẫn Ý Niệm (1)|Conceptual Instructions (1) – Yoko Ono

Có lẽ Yoko Ono được biết nhiều với tư cách là vợ của John Lennon, là một nghệ sĩ avant-garde, một ca sĩ, một nhà hoạt động chính trị, một "thủ phạm" gây ra sự chia rẽ của ban The Beatles (dù oan ức hay không), nhưng có lẽ bà ít được nhắc đến với … Continue reading Chỉ Dẫn Ý Niệm (1)|Conceptual Instructions (1) – Yoko Ono