Tôi có trong tôi như một đám mây | I Have In Me Like A Haze – Fernando Pessoa

   Tôi có trong tôi như một đám mây Tôi có trong tôi như một đám mây Chứa đựng và chẳng là gì cả Nỗi hoài niệm chẳng cho điều gì, Sự khao khát cho một thứ gì đó thật mơ hồ. Tôi được bao bọc bởi nó Như bởi sương mù, và tôi thấy … Continue reading Tôi có trong tôi như một đám mây | I Have In Me Like A Haze – Fernando Pessoa

Pessoa bàn về sự thông minh | Pessoa on Intelligence – Fernando Pessoa

 FERNANDO PESSOA (June 13, 1888 – November 30, 1935) Fernando Pessoa là một trong những nhà thơ lớn nhất trong lịch sử văn học của Bồ Đào Nha và là một trong vài cây bút đa dạng nhất trên thế giới. Dưới gần một trăm bút hiệu khác nhau, với những phong cách khác nhau, … Continue reading Pessoa bàn về sự thông minh | Pessoa on Intelligence – Fernando Pessoa

Ba bài thơ | 3 poems – Alberto Caeiro (Fernando Pessoa)

Lời giới thiệu: Alberto Caeiro, cũng chính là Fernando Pessoa (1888-1935), không phải chỉ là nhà thơ lớn nhất của Bồ Đào Nha mà còn là một trong những tài năng và nhân cách lạ lùng nhất trong trong lịch sử văn học thế giới. Cả đời, ông sống một cách khiêm tốn và thầm … Continue reading Ba bài thơ | 3 poems – Alberto Caeiro (Fernando Pessoa)

Bốn bài thơ – Alberto Caeiro (Fernando Pessoa)

Lời giới thiệu: Alberto Caeiro, cũng chính là Fernando Pessoa (1888-1935), không phải chỉ là nhà thơ lớn nhất của Bồ Đào Nha mà còn là một trong những tài năng và nhân cách lạ lùng nhất trong trong lịch sử văn học thế giới. Cả đời, ông sống một cách khiêm tốn và thầm … Continue reading Bốn bài thơ – Alberto Caeiro (Fernando Pessoa)