Thực Đơn Hôm Nay | Today’s Menu – Charles Simic

Charles Simic sinh năm 1938 tại Yugoslavia; năm 16 tuổi theo gia đình di cư sang Mỹ. Tốt nghiệp tại trường New York University, ông trở thành giáo sư về văn học Mỹ tại trường University of New Hampshire. Ông nhận được nhiều giải thưởng về thơ, trong đó, quan trọng nhất là giải Pulitzer … Continue reading Thực Đơn Hôm Nay | Today’s Menu – Charles Simic