Điều Chắc Chắn | Certainty | Certeza – José Emilio Pacheco

José Emilio Pacheco (June 30, 1939 – January 26, 2014), là một nhà thơ, nhà tiểu luận, tiểu thuyết gia và nhà văn viết truyện ngắn người Mexico, được coi là một trong những nhà thơ lớn của Mexico nửa sau thế kỷ 20.

 

ĐIỀU CHẮC CHẮN

Nếu có bao giờ quay lại con đường tôi đã đi
Tôi không muốn kiếm tìm những đổ nát hay những hoài niệm

Tốt hơn hết hãy tin rằng mọi thứ đã xảy ra
như nó phải là như thế.
Và cuối cùng tôi chỉ còn lại
một điều chắc chắn:
Tôi đã sống.

===

CERTAINTY

If I ever go back the road I travelled

I do not want to find neither ruins nor nostalgia

The best thing is to believe that everything happened

as it should.

And in the end I am left

with only one certainty:

to have lived.

Phan Quỳnh Trâm dịch sang tiếng Việt và Anh từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha “Certeza” trong José Emilio Pacheco, Ciudad de la memoria, 1986-1989 – Tarde o temprano, (Poemas 1958-2009), Tuesquets, 2010.

===

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s