Điều Chắc Chắn | Certainty | Certeza – José Emilio Pacheco

José Emilio Pacheco (June 30, 1939 – January 26, 2014), là một nhà thơ, nhà tiểu luận, tiểu thuyết gia và nhà văn viết truyện ngắn người Mexico, được coi là một trong những nhà thơ lớn của Mexico nửa sau thế kỷ 20.   ĐIỀU CHẮC CHẮN Nếu có bao giờ quay lại con … Continue reading Điều Chắc Chắn | Certainty | Certeza – José Emilio Pacheco

Cuộc đời của các nhà thơ | Vidas de los poetas – José Emilio Pacheco

José Emilio Pacheco (June 30, 1939 – January 26, 2014), là một nhà thơ, nhà tiểu luận, tiểu thuyết gia và nhà văn viết truyện ngắn người Mexico, được coi là một trong những nhà thơ lớn của Mexico nửa sau thế kỷ 20.   CUỘC ĐỜI CỦA CÁC NHÀ THƠ Trong thơ không có … Continue reading Cuộc đời của các nhà thơ | Vidas de los poetas – José Emilio Pacheco

Tổ khúc mùa xuân cho Lilith | Spring suite for Lilith – Lucebert

Lucebert, bút danh của Lubertus Jacobus Swaanswijk (1924 - 1994), là một nhà thơ, họa sĩ người Hà Lan, sinh ở Amsterdam, được xem là một nhân vật quan trọng trong văn hóa cộng đồng Hà Lan thời hậu chiến. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, ông hoạt động tích cực trong Kháng chiến … Continue reading Tổ khúc mùa xuân cho Lilith | Spring suite for Lilith – Lucebert

Tình Yêu | Love – Lucebert

Lucebert, bút danh của Lubertus Jacobus Swaanswijk (1924 - 1994), là một nhà thơ, họa sĩ người Hà Lan, sinh ở Amsterdam, được xem là một nhân vật quan trọng trong văn hóa cộng đồng Hà Lan thời hậu chiến. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, ông hoạt động tích cực trong Kháng chiến … Continue reading Tình Yêu | Love – Lucebert

Risk Management (a poem) – Phan Quỳnh Trâm

Everyday from the time you wake up you may have to deal with: The risk of getting out of bed and the risk of staying in bed (and feeling guilty for the rest of the day) The risk of spending one hour to dress up (and being late to work) and the risk of looking … Continue reading Risk Management (a poem) – Phan Quỳnh Trâm

Lại ký ức | Memory, again – Jacques Roubaud

Xem tiểu sử của Jacques Roubaud ở đây Lại ký ức "Thơ là ký ức. Thơ là ký ức của ngôn ngữ. Thơ là ký ức của một ngôn ngữ đối với ai đó." "Ai đó là ai?" "Bạn. Thơ là ngôn ngữ của bạn là ký ức của ngôn ngữ của bạn trong bạn. … Continue reading Lại ký ức | Memory, again – Jacques Roubaud

Cái Gì?! | What?! – Jacques Roubaud

  Sinh năm 1932 tại Caluire-et-Cuire, Pháp, Jacques Roubaud là một nhà toán học, một nhà văn, nhà tiểu luận và, đặc biệt, một nhà thơ nổi tiếng. Ông có hai bằng tiến sĩ, một về toán và một về văn chương Pháp, do đó, ông dạy học và trở thành giáo sư trong hai … Continue reading Cái Gì?! | What?! – Jacques Roubaud

Bài Thơ Đã Nói Gì | What The Poem Said – Jacques Roubaud

Sinh năm 1932 tại Caluire-et-Cuire, Pháp, Jacques Roubaud là một nhà toán học, một nhà văn, nhà tiểu luận và, đặc biệt, một nhà thơ nổi tiếng. Ông có hai bằng tiến sĩ, một về toán và một về văn chương Pháp, do đó, ông dạy học và trở thành giáo sư trong hai lãnh … Continue reading Bài Thơ Đã Nói Gì | What The Poem Said – Jacques Roubaud

Rằng Thơ Không Nghĩ | That Poetry Does Not Think – Jacques Roubaud

  Sinh năm 1932 tại Caluire-et-Cuire, Pháp, Jacques Roubaud là một nhà toán học, một nhà văn, nhà tiểu luận và, đặc biệt, một nhà thơ nổi tiếng. Ông có hai bằng tiến sĩ, một về toán và một về văn chương Pháp, do đó, ông dạy học và trở thành giáo sư trong hai … Continue reading Rằng Thơ Không Nghĩ | That Poetry Does Not Think – Jacques Roubaud

The Anxiety of Happiness – Phan Quỳnh Trâm

While waiting for the lift to get to the floor where I work, I'm thinking: what is better, to be happy or to be sad. As pathetic as it may sound, to be sad, for me, is not a problem, I've always had a tendency towards melancholy, even when I am happy. I don't feel safe … Continue reading The Anxiety of Happiness – Phan Quỳnh Trâm

Một Lời Cầu Nguyện Sẽ Được Hồi Đáp | A Prayer That Will Be Answered – Anna Kamieńska

Anna Kamieńska, sinh năm 1920 và mất năm 1986, là một nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình và dịch giả nổi tiếng của Ba Lan trong thế kỷ 20. Bà là một tài năng đa dạng, tham gia vào các sinh hoạt văn học khác nhau, ở lãnh vực nào bà cũng có những … Continue reading Một Lời Cầu Nguyện Sẽ Được Hồi Đáp | A Prayer That Will Be Answered – Anna Kamieńska