Cách Ngôn | Aforismos – José Luis García Martín

Hắn thích viết bằng tất cả các từ. Thế nên cuối cùng hắn viết được một cuốn từ điển.

Người đàn ông tự do nhất là kẻ có ít bạn nhất.

Thượng Đế không tồn tại, nhưng đôi lúc ngài mỉm cười với tôi.

Những mối tình tuyệt vọng là những mối tình không bao giờ gây thất vọng.

Trong tình yêu sự vĩnh cửu diễn ra trong một thời gian rất ngắn.

Kẻ nào có tất cả những thứ họ muốn thiếu đi điều quan trọng nhất: sự ham muốn.

Khó để có thể quen dần với người khác, nhưng không khó bằng việc quen dần với chính bản thân mình.

Những mối quan hệ chúng ta duy trì với chính bản thân chúng ta bao giờ cũng quanh co và phức tạp.

Trước khi chúng ta học đi, chúng ta đã theo sai đường.

Sự im lặng là lời của Thượng Đế.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ nguyên tác tiếng Tây Ban Nha của José Luis García Martín
http://cafearcadia.blogspot.com/search/label/Aforismos
https://www.elcomercio.es/culturas/libros/201706/12/aforismos-forma-jugar-20170612003654-v.html

Le gustaba escribir con todas las palabras. Por eso acabó escribiendo un diccionario.

El hombre más libre es el que tiene menos amigos.

Dios no existe, pero a veces me sonríe.

Los amores imposibles son los únicos que nunca defraudan.

En amor una eternidad dura muy poco tiempo.

A quien tiene todo lo que desea le falta lo más importante: el deseo.

Cuesta acostumbrarse a los otros, pero no tanto como acostumbrarse a uno mismo

Las relaciones que mantenemos con nosotros mismos son siempre tortuosas y complicadas.

Antes de aprender a caminar, ya tomamos el camino equivocado.

El silencio es la palabra de Dios.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s