Những ghi chú về thơ| Notes on Poetry| Paul Éluard & Andre Breton

Paul Éluard & Andre Breton (Photo: Man Ray, collection Lucien Treillard, Paris)   Cả Paul Éluard (14/12/1895-18/11/1952) và André Breton (19/2/1896-28/9/1966) đều là những tên tuổi lớn không chỉ của Pháp mà còn của thế giới trong nửa đầu thế kỷ 20. Họ không chỉ là những nhà thơ xuất sắc với những tác phẩm đến nay … Continue reading Những ghi chú về thơ| Notes on Poetry| Paul Éluard & Andre Breton