Trong Cơn Mất Ngủ| En El Insomnio – Virgilio Piñera

Virgilio Piñera Llera, sinh năm 1912 và mất năm 1979, là một trong những tác giả lỗi lạc nhất của Cuba cũng như của châu Mỹ Latin nói chung. Sáng tác của ông rất đa dạng, gồm kịch (hơn 20 vở), tiểu thuyết (3 cuốn) và vô số truyện gắn, tiểu luận cũng như thơ. … Continue reading Trong Cơn Mất Ngủ| En El Insomnio – Virgilio Piñera