Hãy Để Cho Nó Được Quên| Let It Be Forgotten – Sara Teasdale

HÃY ĐỂ CHO NÓ ĐƯỢC QUÊN

Hãy để nó được quên, như một bông hoa bị lãng quên,
quên như một ngọn lửa từng bùng lên rực rỡ,
Hãy để nó được quên mãi mãi và mãi mãi,
Thời gian là một người bạn tốt, nó sẽ khiến chúng ta già đi.

Nếu có ai hỏi, hãy nói rằng nó đã bị lãng quên
Lâu, lâu lắm rồi
Như một bông hoa, như một ngọn lửa, như một bước chân khẽ
Trong tuyết đã từ lâu bị lãng quên


Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm
https://www.poetryfoundation.org/poems/46013/let-it-be-forgotten

LET IT BE FORGOTTEN

Let it be forgotten, as a flower is forgotten,
Forgotten as a fire that once was singing gold,
Let it be forgotten for ever and ever,
Time is a kind friend, he will make us old.

If anyone asks, say it was forgotten
Long and long ago,
As a flower, as a fire, as a hushed footfall
In a long forgotten snow.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s