Khí Chất Của Bài Thơ | Aura Of The Poem – Peter Boyle

  Peter Boyle là một nhà thơ và dịch giả quen thuộc của Úc. Hai tập thơ đầu tiên của ông, Coming home from the world (1994), The Blue Cloud of Crying (1997) nhận được nhiều giải thưởng quan trọng của Úc, như giải thưởng văn học của Thủ hiến New South Wales 1995, giải … Continue reading Khí Chất Của Bài Thơ | Aura Of The Poem – Peter Boyle