Siêu hình học và Tiểu thuyết | Metaphysics and the Novel – Maurice Merleau-Ponty

Tác phẩm của một tiểu thuyết gia lớn bao giờ cũng dựa trên hai hoặc ba tư tưởng triết học. Đối với Stendhal, đó là ý niệm về Bản Ngã và Tự Do; với Balzac, bí ẩn của lịch sử như là sự xuất hiện của ý nghĩa trong những sự kiện may rủi; đối … Continue reading Siêu hình học và Tiểu thuyết | Metaphysics and the Novel – Maurice Merleau-Ponty