Những Lời Nói Dối | Lies – Hannah Arendt

Ở thời điểm chúng ta không còn có tự do báo chí, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Điều khiến chế độ độc tài toàn trị hoặc bất kỳ chế độ độc tài nào khác có thể thống trị là người dân không được cập nhật thông tin; làm thế nào bạn có thể có một quan điểm nếu bạn không có thông tin? Nếu tất cả mọi người luôn nói dối bạn, hậu quả không phải là bạn tin vào những lời nói dối, mà là không còn ai tin vào bất cứ điều gì nữa. Đó là bởi vì bản chất của những lời nói dối là chúng phải được biến hóa, và một chính phủ dối trá thì phải liên tục viết lại lịch sử của chính nó. Là đối tượng tiếp nhận, bạn không chỉ nhận được một lời nói dối – một lời nói dối để cho phép bạn tiếp tục sống trong những ngày còn lại của mình – mà bạn nhận được vô số lời nói dối, tùy thuộc vào hướng gió của chính trị. Một dân tộc mà không còn có thể tin vào bất cứ điều gì thì cũng không thể quyết định được điều gì. Nó không chỉ bị tước đi năng lực hành động mà còn bị tước đi khả năng suy nghĩ và phán đoán. Và với một dân tộc như vậy người ta có thể làm bất cứ điều gì người ta muốn với nó.


 

Phan Quỳnh Trâm trích dịch từ phỏng vấn Hannah Arendt của nhà văn người Pháp Roger Errera trên New York Review of Books, thực hiện năm 1974, số October 26, 1978. https://www.nybooks.com/articles/1978/10/26/hannah-arendt-from-an-interview/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s