Đã Đủ Nhạc | Enough Music – Dorianne Laux

Đôi lúc trên những chặng đường dài,
và chúng ta đã nói chuyện đủ và đã nghe
nhạc đủ và đã dừng lại hai lần,
một lần để ăn, lần khác để ngắm cảnh,
chúng ta rơi vào một nhịp điệu của sự im lặng này.
Nó đung đưa qua lại giữa chúng ta
như một sợi dây đung đưa trên mặt hồ.
Có lẽ chính những gì chúng ta không nói
đã cứu lấy chúng ta.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ “Enough Music” của Dorianne Laux
https://www.poetryfoundation.org/poems/58676/enough-music

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s