Bài Tập | Exercise – W.S. Merwin

Đầu tiên hãy quên bây giờ là mấy giờ trong vòng một tiếng hãy làm đều đặn mỗi ngày sau đó hãy quên hôm nay là thứ mấy hãy làm đều đặn trong vòng một tuần rồi hãy quên đất nước bạn đang sống và luyện tập nó kèm theo bài tập ở trên trong … Continue reading Bài Tập | Exercise – W.S. Merwin

Không Gian Hằng Ngày | Daily Space – João Cabral de Melo Neto

Xem phần giới thiệu João Cabral de Melo Neto ở đây: KHÔNG GIAN HẰNG NGÀY Trong không gian hằng ngày bóng tối ăn trái cam trái cam ném mình vào dòng sông, đó không phải là một dòng sông, đó là biển cả tràn ra từ mắt tôi. Trong không gian hằng ngày tôi thấy … Continue reading Không Gian Hằng Ngày | Daily Space – João Cabral de Melo Neto