Pessoa bàn về Nghệ Thuật | Pessoa on Art – Fernando Pessoa

 FERNANDO PESSOA (June 13, 1888 – November 30, 1935) Fernando Pessoa là một trong những nhà thơ lớn nhất trong lịch sử văn học của Bồ Đào Nha và là một trong vài cây bút đa dạng nhất trên thế giới. Dưới gần một trăm bút hiệu khác nhau, với những phong cách khác nhau, … Continue reading Pessoa bàn về Nghệ Thuật | Pessoa on Art – Fernando Pessoa

Vấn đề ranh giới giữa các thể loại văn học – Phan Quỳnh Trâm

Bài viết “Trao đổi cùng Hà Thanh Thuỷ xung quanh bài viết của Lữ” của Trà Đoá có một vài điều cần trao đổi thêm, nhưng tôi thấy đáng lưu tâm nhất là vấn đề ranh giới giữa các thể loại, vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến cách cảm thụ và đánh giá văn học của … Continue reading Vấn đề ranh giới giữa các thể loại văn học – Phan Quỳnh Trâm

Phê Bình Sự Phê Bình Nhà Phê Bình – Phan Quỳnh Trâm

Từ trước đến nay, tôi vẫn thích, nếu không muốn nói là rất thích, những truyện ngắn / tùy bút của Lữ được đăng trên Tiền Vệ. Tuy nhiên, sau khi đọc bài viết “Nhà phê bình: Cần phải khiêm tốn” của Lữ, tôi thấy có vài vấn đề muốn trao đổi với ông cũng như với bạn … Continue reading Phê Bình Sự Phê Bình Nhà Phê Bình – Phan Quỳnh Trâm

Trả lời Nguyễn Đăng Thường [đối thoại] – Phan Quỳnh Trâm

Xin cảm ơn nhà thơ Nguyễn Đăng Thường (NĐT) về ý kiến phản hồi. Tôi xin trả lời lần lượt các ý của nhà thơ NĐT sau đây. 1. Nhà thơ NĐT đã trích nguyên văn câu trả lời của tôi (cho một vấn đề khác sẽ được đề cập ở phần 2) nhưng lại đem … Continue reading Trả lời Nguyễn Đăng Thường [đối thoại] – Phan Quỳnh Trâm

Văn học và chính trị – Phan Quỳnh Trâm

Vấn đề tương quan giữa văn học và chính trị không còn là một đề tài gì mới mẻ. Có thể quay về tận thời của Plato ở phương Tây và Khổng Tử ở phương Đông. Plato, vốn cũng là một tài năng văn chương lớn, cho rằng thơ ca là bản sao không hoàn … Continue reading Văn học và chính trị – Phan Quỳnh Trâm