One Note Samba – Tom Jobim; Guitar: Hoàng Ngọc-Tuấn; Piano: Phan Quỳnh Trâm

https://www.youtube.com/watch?v=jiJvR-gkCq8