Tình Yêu | Love – Lucebert

Lucebert, bút danh của Lubertus Jacobus Swaanswijk (1924 – 1994), là một nhà thơ, họa sĩ người Hà Lan, sinh ở Amsterdam, được xem là một nhân vật quan trọng trong văn hóa cộng đồng Hà Lan thời hậu chiến. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, ông hoạt động tích cực trong Kháng chiến Hà Lan, và cũng bắt đầu thử nghiệm vẽ trừu tượng, hội họa và thơ ca trong thời gian này. Với tư cách là một họa sĩ, ông là thành viên sáng lập của Nhóm thí nghiệm sau chiến tranh Hà Lan vào năm 1948, được quốc tế gọi là CoBrA (phong trào tiên phong châu Âu hoạt động từ năm 1948 đến năm 1951).  Với tư cách là một nhà thơ, ông là một trong những tác giả nổi tiếng của Phong trào Năm người Hà Lan, với tuyển tập thơ đầu tiên là Triangel in de jungle / de dieren der democratie được xuất bản năm 1951, và 16 tập thơ khác được xuất bản đều đặn trước và sau khi ông qua đời tại Amsterdam năm 1994.

Tình Yêu

Tôi mơ, nên tôi không hiện hữu

Tôi mơ thấy ai đó đá vào cánh cửa
chẳng để cho vui mà cho một ám sát chính trị

Tôi mơ rằng tôi không hiện hữu

Tôi mơ thấy mình đang chết
chẳng để cho vui mà cũng chẳng để cho gì cả

Tôi mơ rằng có một cái Tôi

Tôi mơ thấy tôi ăn và uống
cho vui, và cũng cho em nữa

===

Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Love” của Diane Butterman trong Lucebert, Collected Poems Volume 3, Green Integer xuất bản năm 2022.

===

Love

I dream therefore I am not

I dream that someone kicks in the door
not for fun but for a political murder

I dream that I am not

I dream that I am dying
not for fun but for nothing

I dream that there is an I

I dream that I eat and drink
for fun but also for you

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s