Tôi sắp bước sang một năm mới | I am running into a new year – Lucille Clifton

Tôi sắp bước sang một năm mới
và những năm cũ ùa về
như một cơn gió
mà tôi nắm được trong tóc của tôi
như những ngón tay mạnh mẽ như
tất cả những lời hứa cũ và
sẽ rất khó để từ bỏ
những gì tôi đã nói với chính tôi
về chính tôi
khi tôi mười sáu và
hai mươi sáu và ba mươi sáu tuổi
thậm chí ba mươi sáu nhưng
tôi sắp bước sang một năm mới
và tôi cầu xin những gì tôi yêu và
tôi bỏ lại hãy tha thứ cho tôi

Phan Quỳnh Trâm dịch từ Lucille Clifton, I am running into a new year:
https://www.facebook.com/photo?fbid=10161706674452195&set=a.10151254429002195

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s