Thân thể thứ ba| The Third Body – Robert Bly

ROBERT BLY (1926~) Sinh năm 1926 tại Minnesota, tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Havard, thạc sĩ tại Đại học Iowa, Robert Bly là một trong những nhà thơ và dịch giả thơ xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng tại Mỹ trong nửa sau thế kỷ 20, đặc biệt trong hai thập niên … Continue reading Thân thể thứ ba| The Third Body – Robert Bly