Điểm Đến | Destino – Salfuman

ĐIỂM ĐẾN Hắn làm dấu ở trang bốn ngàn không trăm hai mươi ba và gấp cuốn sách lại. Hắn ăn sáng, đi làm, sếp của hắn nói gì đó về năng suất làm việc và với một câu "rất tiếc", sa thải hắn; hắn trở về nhà, ăn tối và lên giường nằm. Ngày … Continue reading Điểm Đến | Destino – Salfuman