Sự Thông Thái và Ẩn Dụ |Wisdom and Metaphors – Jan Zwicky

Jan Zwicky (1955 ~) là triết gia, nhà thơ, nhà tiểu luận và nghệ sĩ vĩ cầm. Vốn cũng là một nhạc sĩ, thơ bà chịu ảnh hưởng bởi âm nhạc truyền thống cổ điển của Châu Âu, blues và jazz. Bà lấy bằng tiến sĩ triết học ở University of Toronto năm 1981 và sau đó từng dạy triết học và dạy viết văn tại các trường Princeton University, University of Western Ontario, New Brunswick; University of Alberta.

Các nhà thơ, theo Shelley, là những nhà lập pháp chưa được thừa nhận của thế giới. Cho dù điều này có đúng hay không, thì theo cuốn sách này (*), họ vẫn nằm trong số những nhà tư tưởng chưa được công nhận. Đó là bởi vì, hình dạng của ý tưởng có tính ẩn dụ cũng là hình dạng của trí tuệ: những gì tâm trí con người cần phải làm để hiểu một ẩn dụ là một phiên bản những gì nó cần phải làm để trở nên khôn ngoan. Nhưng tất nhiên chúng ta không khôn ngoan một cách bất cận nhân tình; chúng ta khôn ngoan về sự vật, tình huống, con người, thế giới. Vì vậy, cuốn sách này lập luận rằng, những ai có thể suy tưởng một cách ẩn dụ sẽ có khả năng suy tưởng thực sự, bởi vì hình dạng của suy nghĩ của họ cũng cũng mô phỏng hình dạng của thế giới.


Phan Quỳnh Trâm dịch từ Zwicky, Z. , 2003, Wisdom and Metaphors, Nova Scotia: Gaspereau Press.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s