Phan Quỳnh Trâm reading her 3 poems at Gleebooks

Phan Quỳnh Trâm đọc 3 bài thơ trong buổi ra mắt sách tại Gleebooks, tháng 10 2015. Phan Quỳnh Trâm reads her 3 poems (Variety of a story, Variation on a Theme, This is not a sentence) at the launch of the poetry collection of 3 poets Lê Văn Tài, Nguyễn Tôn Hiệt and Phan … Continue reading Phan Quỳnh Trâm reading her 3 poems at Gleebooks