Thêm một lý do tại sao tôi không giữ súng trong nhà | Another Reason Why I Don’t Keep A Gun In The House – Billy Collins

BILLY COLLINS (1941~) Billy Collins sinh tại New York, tốt nghiệp tiến sĩ văn học tại Đại học California, Riverside; từ năm 1968, dạy văn học tại trường Lehman College cho đến ngày về hưu. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều đại học khác trên khắp nước Mỹ và Ireland. Ông được … Continue reading Thêm một lý do tại sao tôi không giữ súng trong nhà | Another Reason Why I Don’t Keep A Gun In The House – Billy Collins

Bạn, người đọc| You, Reader – Billy Collins

BILLY COLLINS (1941~)   Billy Collins sinh tại New York, tốt nghiệp tiến sĩ văn học tại Đại học California, Riverside; từ năm 1968, dạy văn học tại trường Lehman College cho đến ngày về hưu. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều đại học khác trên khắp nước Mỹ và Ireland. Ông … Continue reading Bạn, người đọc| You, Reader – Billy Collins

Học trò | The Student – Billy Collins

BILLY COLLINS (1941~) Billy Collins sinh tại New York, tốt nghiệp tiến sĩ văn học tại Đại học California, Riverside; từ năm 1968, dạy văn học tại trường Lehman College cho đến ngày về hưu. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều đại học khác trên khắp nước Mỹ và Ireland. Ông được … Continue reading Học trò | The Student – Billy Collins

Dẫn Nhập Vào Thơ – Billy Collins

BILLY COLLINS (1941~) Billy Collins sinh tại New York, tốt nghiệp tiến sĩ văn học tại Đại học California, Riverside; từ năm 1968, dạy văn học tại trường Lehman College cho đến ngày về hưu. Ông cũng là giáo sư thỉnh giảng tại nhiều đại học khác trên khắp nước Mỹ và Ireland. Ông được … Continue reading Dẫn Nhập Vào Thơ – Billy Collins