Những Câu Thơ Đơn Giản | Simple Verses- Tasos Leivaditis

Tasos Leivaditis (1922–88) được xem là một trong những nhà thơ lớn của Hy Lạp trong thế kỷ 20, dù ít được nhắc đến ở ngoài Hy Lạp. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, ông là một nhà thơ khuynh tả, cùng thời với Yiannis Ritsos. Ông đã xuất bản hơn 20 tập thơ và bạn ông là Mikis Theodorakis đã phổ nhạc nhiều bài thơ của ông. Các nhà phê bình nhận xét rằng, dù là một nhà thơ khuynh tả, thơ của Tasos Leivaditis mang tính siêu hình, vượt ra ngoài chủ nghĩa duy vật. Dù bị bắt và cầm tù nhiều lần trong cuộc nội chiến ở Hy Lạp (1946-1949), khi mất vào năm 1988 chính phủ đã tổ chức quốc tang cho ông.

NHỮNG CÂU THƠ ĐƠN GIẢN

Một ngôi nhà để sinh ra
một cái cây để thở
một câu thơ để ẩn nấp
và một cõi đời để chết


Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Anh “Simple Verses” của N.N. Trakakis trong Tasos Leivaditis, Autumn Manuscripts (2020), Middlesborough: Smokestack.

SIMPLE VERSES

A house in which to be born
a tree by which to breathe
a verse in which to hide
and the world in which to die

Translated into English from Greek by N.N. Trakakis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s