Chọn một độc giả| Selecting A Reader – Ted Kooser

TED KOOSER (1939~)   Ted Kooser là một trong những nhà thơ thành công nhất ở Mỹ trong nửa sau thế kỷ 20. Cho đến nay, ông đã xuất bản được 12 tập thơ và đoạt được rất nhiều giải thưởng quốc gia, từ giải Prairie Schooner (1976 và 1978) đến giải Society of Midland … Continue reading Chọn một độc giả| Selecting A Reader – Ted Kooser