Ôi cái ngây ngất bé mọn buồn bã của tình yêu | O Small Sad Ecstasy of Love – Anne Carson

Anne Carson (1950 ~) Sinh ở Toronto, Canada ngày 21  tháng 6, 1950, Anne Carson là một nhà thơ,nhà tiểu luận, dịch giả và một giáo sư về văn học cổ điển nổi tiếng từng dạy học ở những đại học lớn nhất thế giới, từ University of Michigan đến University of California, Berkeley và … Continue reading Ôi cái ngây ngất bé mọn buồn bã của tình yêu | O Small Sad Ecstasy of Love – Anne Carson

Phỏng vấn Hara Tamiki (1950) | Interview with Hara Tamiki (1950) – Anne Carson

ANNE CARSON (1950~) Sinh ở Toronto, Canada ngày 21 tháng 6, 1950, Anne Carson là một nhà thơ,nhà tiểu luận, dịch giả và một giáo sư về văn học cổ điển nổi tiếng từng dạy học ở những đại học lớn nhất thế giới, từ University of Michigan đến University of California (Berkeley) và Princeton … Continue reading Phỏng vấn Hara Tamiki (1950) | Interview with Hara Tamiki (1950) – Anne Carson

Các khổ thơ, các giới tính, những sự cám dỗ | Stanzas, Sexes, Seductions – Anne Carson

Anne Carson (1950 ~) Sinh ở Toronto, Canada ngày 21  tháng 6, 1950, Anne Carson là một nhà thơ,nhà tiểu luận, dịch giả và một giáo sư về văn học cổ điển nổi tiếng từng dạy học ở những đại học lớn nhất thế giới, từ University of Michigan đến University of California, Berkeley và … Continue reading Các khổ thơ, các giới tính, những sự cám dỗ | Stanzas, Sexes, Seductions – Anne Carson