tôi đem tim em theo với tôi| [I carry your heart with me (i carry it in) – e.e. cummings

e.e. cummings (1894-1962) e.e. cummings, tên thật là Edward Estlin Cummings, là một trong những nhà thơ quan trọng của Mỹ trong thế kỷ 20. Tác phẩm đầu tiên của ông, cuốn tiểu thuyết The Enormous Room, xuất bản năm 1922, được F. Scott Fitzgerald khen ngợi. Tuy nhiên, ông lại nổi lên như một nhà … Continue reading tôi đem tim em theo với tôi| [I carry your heart with me (i carry it in) – e.e. cummings