Thi Pháp | Poética – Manuel Bandeira

Manuel Bandeira (1886 – 1968), được xem là một trong vài nhà thơ, nhà phê bình văn học, dịch giả quan trọng nhất của Brazil, cùng thời với Joao Cabral de Melo Neto.

THI PHÁP

Tôi phát ngán với chủ nghĩa trữ tình gò bó 
Với chủ nghĩa trữ tình có hạnh kiểm tốt
Với chủ nghĩa trữ tình công chức
với thẻ chấm công và những lời nịnh hót “quý ngài” giám đốc 

Tôi phát ngán với chủ nghĩa trữ tình 
phải dừng lại 
để tra cứu trong từ điển 
dấu ấn bản địa của một từ

Đả đảo những kẻ thuần túy chủ nghĩa!

Tất cả các từ ngữ, đặc biệt là sự man rợ phổ quát 
Tất cả cấu trúc câu, đặc biệt là những cú pháp ngoại lệ
Tất cả các nhịp điệu, đặc biệt là những nhịp điệu không đánh số 

Tôi phát ngán với chủ nghĩa trữ tình tán gái
chủ nghĩa trữ tình chính trị
chủ nghĩa trữ tình ọp ẹp
chủ nghĩa trữ tình giang mai
với các loại chủ nghĩa trữ trình đầu hàng 
trước bất cứ điều gì ở ngoài chính nó 

Những gì còn lại, mà không trữ tình 
thì chỉ là kế toán của ngân hàng 
của người yêu mẫu mực 
với hàng trăm những kiểu thư tình 
và những cách thức để làm hài lòng
chị em phụ nữ 

Tôi chỉ thèm thứ trữ tình của những kẻ điên khùng 
Thứ trữ tình của những người say rượu
Những lời trữ tình khó nhọc của kẻ say sưa
Thứ trữ tình của những thằng hề trong Shakespeare.

— Tôi chẳng muốn biết gì hơn về một thứ chủ nghĩa trữ tình mà không phải là tự do.

 


Nguyên tác tiếng Bồ Đào Nha, Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Tây Ban Nha của Mijail Lamas: https://circulodepoesia.com/2020/06/una-poetica-de-manuel-bandeira/


 

POÉTICA 

Estoy harto del lirismo comedido
Del lirismo bien portado
Del lirismo funcionario público con lista de asistencia y manifestaciones de aprecio al Sr. director
Estoy harto del lirismo que se detiene a buscar en el diccionario el carácter vernáculo de un vocablo

Abajo los puristas

Todas las palabras sobre todo los barbarismos universales
Todas las construcciones sobre todo las sintaxis de excepción
Todos los ritmos sobre todo los innumerables

Estoy harto del lirismo enamorador
Político
Raquítico
Sifilítico
De todo lirismo que capitula ante aquello que quiere ser fuera de sí mismo.

Lo demás no es lirismo
Será contabilidad de bancaria secretario del amante ejemplar con cien modelos de cartas y las diferentes maneras de gustarle a las mujeres etc.

Antes prefiero el lirismo de los locos
El lirismo de los borrachos
El lirismo difícil y punzante de los borrachos
El lirismo de los clowns de Shakespeare

—No quiero saber más del lirismo que no sea liberación.


 

POÉTICA 

Estou farto do lirismo comedido
Do lirismo bem comportado
Do lirismo funcionário público com livro de ponto espediente protocolo e manifestações de apreço ao sr. diretor.

Estou farto do lirismo que pára e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo.

Abaixo os puristas.
Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais
Todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção
Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis

Estou farto do lirismo namorador
Político
Raquítico
Sifilítico
De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo.

De resto não é lirismo
Será contabilidade tabela de co-senos secretário do amante exemplar com cem modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar & agraves mulheres, etc.

Quero antes o lirismo dos loucos
O lirismo dos bêbados
O lirismo difícil e pungente dos bêbados
O lirismo dos clowns de Shakespeare.

– Não quero saber do lirismo que não é libertação.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s