Đã Đủ Nhạc | Enough Music – Dorianne Laux

Đôi lúc trên những chặng đường dài, và chúng ta đã nói chuyện đủ và đã nghe nhạc đủ và đã dừng lại hai lần, một lần để ăn, lần khác để ngắm cảnh, chúng ta rơi vào một nhịp điệu của sự im lặng này. Nó đung đưa qua lại giữa chúng ta như … Continue reading Đã Đủ Nhạc | Enough Music – Dorianne Laux