Lá thư | A Letter – Daniil Kharms

DANIIL KHARMS (1905-1942) LÁ THƯ Nikandr Andreyevich thân mến, Tôi đã nhận được thư của ông và ngay lập tức tôi nhận ra rằng đấy là thư của ông. Lúc đầu tôi nghĩ rằng biết đâu chừng nó không phải là của ông, nhưng ngay khi tôi bóc nó ra thì lập tức tôi nhận … Continue reading Lá thư | A Letter – Daniil Kharms