Hài kịch ở khắp nơi (2/2)| Comedy is everywhere (2/2) – Milan Kundera

HÀI KỊCH Ở KHẮP NƠI [kỳ 2] Đã đăng: Hài kịch ở khắp nơi [kỳ 1] Văn chương dấn thân Cả quãng đời tôi ở Czechoslovakia, tôi đã chống lại việc giảm thiểu văn chương thành một thứ công cụ để tuyên truyền. Thế rồi tôi thấy mình ở phương Tây chỉ để khám phá ra … Continue reading Hài kịch ở khắp nơi (2/2)| Comedy is everywhere (2/2) – Milan Kundera

Hài kịch ở khắp nơi (1/2) | Comedy is everywhere (1/2) – Milan Kundera

Lời giới thiệu: Milan Kundera là nhà văn nổi tiếng nhất của Tiệp Khắc (bây giờ có tên chính thức là Cộng hòa Séc, Czech Republic). Thời trẻ, ông học piano từ bố; sau, lớn lên, ông tiếp tục nghiên cứu về nhạc học và có kiến thức sâu rộng trong lãnh vực này. Lên … Continue reading Hài kịch ở khắp nơi (1/2) | Comedy is everywhere (1/2) – Milan Kundera