Lòng Thương Cảm Sâu Sắc Của Tôi | Mi Gran Ternura – Manuel Bandeira

Manuel Bandeira (1886 – 1968), được xem là một trong vài nhà thơ, nhà phê bình văn học, dịch giả quan trọng nhất của Brazil, cùng thời với Joao Cabral de Melo Neto.

LÒNG THƯƠNG CẢM SÂU SẮC CỦA TÔI

Lòng thương cảm sâu sắc của tôi
Cho những chú chim chết
Cho những con nhện nhỏ

Lòng thương cảm sâu sắc của tôi
Cho những người phụ nữ đã từng xinh đẹp
và trở nên xấu xí
đã từng được mơ ước
và trở nên vô vị
Cho những người phụ nữ đã từng yêu tôi
mà không thể có tình yêu của tôi

Lòng thương cảm sâu sắc của tôi
cho những bài thơ mà
tôi không thể viết

Lòng thương cảm sâu sắc của tôi
Cho những người thân yêu
Già đi mà không độc ác

Lòng thương cảm sâu sắc của tôi
Cho vài giọt sương
là vật trang trí duy nhất cho một nấm mồ.


Nguyên tác tiếng Bồ Đào Nha, Phan Quỳnh Trâm dịch từ bản dịch tiếng Tây Ban Nha “Mi Gran Ternura”:  http://antologia-de-poesia.blogspot.com/2013/12/manuel-bandeira.html


 

MI GRAN TERNURA

Mi gran ternura
Por los pájaros muertos,
Por las arañitas.

Mi gran ternura
Por las mujeres que fueron niñas bonitas
Y se hicieron mujeres feas;
Por las mujeres que fueron deseables
Y dejaron de serlo;
Por las mujeres que me amaron
Y que no puede amar.

Mi gran ternura
Por los poemas que
No conseguí realizar.

Mi gran ternura
Por las amadas que
Envejecieron sin maldad.

Mi gran ternura
Por las gotas de rocío que
Son el único afeite
De un sepulcro.

De Estrella de la tarde, 1960.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s