Dưới Những Vì Sao | Under The Stars – Pierre Reverdy

Pierre Reverdy (1889 –1960) được xem là một trong những nhà thơ tiền phong của Pháp trong nửa đầu thế kỷ 20. Cùng với những tên tuổi lớn như Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Luois Aragon, André Breton, Philippe Soupaul và Tristan Tzara, ông cổ vũ mạnh mẽ chủ nghĩa lập thể và chủ nghĩa siêu … Continue reading Dưới Những Vì Sao | Under The Stars – Pierre Reverdy