Ra mắt sách – Louise Michelle

Louise Michelle là một người viết truyện cực ngắn. Một số truyện của chị đã xuất hiện trên báo và tạp chí. Cuốn sách đầu tay của Louise Michelle là Fifty-one Flash Fiction Stories, gồm 51 truyện cực ngắn, xuất bản tại South Carolina năm 2009. “Ra mắt sách” có lẽ là một trong những truyện … Continue reading Ra mắt sách – Louise Michelle