Café – Zbigniew Herbert

CAFÉ Bỗng nhiên bạn nhận thấy là không có gì trong ly của bạn cả; bạn đang đưa lên môi một vực thẳm. Những cái bàn cẩm thạch trôi đi như những tảng băng. Chỉ có những chiếc gương liếc mắt đưa tình với những chiếc gương; chỉ có chúng mới tin vào sự vô … Continue reading Café – Zbigniew Herbert

Tôi Muốn Miêu Tả | I Would Like to Describe – Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert (1924 –1998) được xem là một trong những cây bút xuất sắc nhất của Ba Lan trong nửa sau thế kỷ 20. Ông là một tài năng rất đa diện: ông làm thơ, viết tiểu luận và viết kịch, ở thể loại nào, ông cũng có những thành tựu lớn. Dù lớn lên … Continue reading Tôi Muốn Miêu Tả | I Would Like to Describe – Zbigniew Herbert