Ngài Bộ trưởng Bộ Văn hoá được toại nguyện | The Minister of Culture Gets His Wish – Mark Strand

MARK STRAND (1934~) Mark Strand — nhà thơ, nhà văn Hoa Kỳ đương đại — sinh tại Summerside, Prince Edward Island, Canada, năm 1934. Ông lớn lên và đi học tại Hoa Kỳ và Nam Phi. Ông là tác giả của 11 tập thơ, trong đó, những tập nổi tiếng nhất là Dark Harbor (1993), The Continuous Life (1990), The … Continue reading Ngài Bộ trưởng Bộ Văn hoá được toại nguyện | The Minister of Culture Gets His Wish – Mark Strand

Cẩm nang thơ mới| The New Poetry Handbook – Mark Strand

MARK STRAND (1934- 2014) Mark Strand — nhà thơ, nhà văn Hoa Kỳ đương đại — sinh tại Summerside, Prince Edward Island, Canada, năm 1934. Ông lớn lên và đi học tại Hoa Kỳ và Nam Phi. Ông là tác giả của 11 tập thơ, trong đó, những tập nổi tiếng nhất là Dark Harbor … Continue reading Cẩm nang thơ mới| The New Poetry Handbook – Mark Strand