Đèn Ngủ | Night Lamp – Agi Mishol

Agi Mishol sinh năm 1947 tại Romania trong một gia đình nói tiếng Hungary. Bốn tuổi, bà theo cha mẹ đến định cư tại Israel. Lớn lên, bà học cử nhân và thạc sĩ về văn chương Do Thái, sau đó, bà trở thành giáo sư văn học và văn hoá tại nhiều trường khác … Continue reading Đèn Ngủ | Night Lamp – Agi Mishol