Một Lời Cầu Nguyện Sẽ Được Hồi Đáp | A Prayer That Will Be Answered – Anna Kamieńska

Anna Kamieńska, sinh năm 1920 và mất năm 1986, là một nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình và dịch giả nổi tiếng của Ba Lan trong thế kỷ 20. Bà là một tài năng đa dạng, tham gia vào các sinh hoạt văn học khác nhau, ở lãnh vực nào bà cũng có những … Continue reading Một Lời Cầu Nguyện Sẽ Được Hồi Đáp | A Prayer That Will Be Answered – Anna Kamieńska