Tôi rất dịu dàng và chân thực, nhưng có một lần tôi bị phản bội – Maree Dawes

MAREE DAWES Maree Dawes tốt nghiệp ngành tác văn tại Đại học Murdoch và Đại học Western Australia. Truyện ngắn “I Am So Sweet and Truthful and Once I Was Betrayed” (“Tôi rất dịu dàng và chân thực, nhưng có lần tôi bị phản bội”) này là tác phẩm đầu tiên chị gửi đăng trên … Continue reading Tôi rất dịu dàng và chân thực, nhưng có một lần tôi bị phản bội – Maree Dawes