Định mệnh là tên đồ tể – Uông Tĩnh Chi

UÔNG TĨNH CHI (1902-1996)   Uông Tĩnh Chi (Wang Jingzhi, 汪静之) là một trong những nhà thơ tiêu biểu của Trung Quốc trong thế kỷ 20. Ông bắt đầu nổi tiếng ngay từ tập thơ đầu tay, Huệ đích phong [Gió huệ], xuất bản năm 1922. Hai đặc điểm nổi bật khiến tập thơ này gây chú … Continue reading Định mệnh là tên đồ tể – Uông Tĩnh Chi