Lời nói | A Voice – Tadeusz Różewicz

Tadeusz Różewicz, sinh năm 1921 và mất năm 2014, là một nhà văn và nhà thơ lừng lẫy của Ba Lan. Bắt đầu sáng tác và có tác phẩm được xuất bản từ năm 17 tuổi, Różewicz có một sự nghiệp văn học khá dài và khá phong phú với nhiều thể loại khác nhau, … Continue reading Lời nói | A Voice – Tadeusz Różewicz