Metapoem 3 – Phan Quỳnh Trâm

 --------------------------------- Poems of Lê Văn Tài, Nguyễn Tôn Hiệt & Phan Quỳnh Trâm, Vagabond Press Press, 2015 ---------------------------------- Làm sao diễn tả được cái Không Cõi Trống thật lớn trong hồn mình? Làm sao hiện hình được cái Vắng Và cất lên tiếng gào im lặng? Có gì ở ngoài kia? Chiến tranh ở Ukraine … Continue reading Metapoem 3 – Phan Quỳnh Trâm