Sự Chết, Tôi Nói Về Nó| Death, I speak of it – Claire Lejeune

  Sinh năm 1926, Claire Lejeune là một trong những nhà thơ và tiểu luận gia nổi tiếng của Pháp sau đệ nhị thế chiến. Bà sáng lập hai tờ tạp chí tại Geneva. Les Cahiers Internationaux de Symbolisme (năm 1962) và Réseaux (1965). Tờ sau vốn là một tạp chí liên ngành về triết … Continue reading Sự Chết, Tôi Nói Về Nó| Death, I speak of it – Claire Lejeune