Quả Táo – Phan Quỳnh Trâm

Thời sáng thế, trong vườn Địa Đàng, cây táo có ba trái: Hai trái bị Adam và Eva ăn mất. Chỉ còn lại một trái duy nhất. Trái ấy được Adam và Eva mang xuống trần gian, gây giống, tạo ra vô số trái khác. Trong đó, có một trái không bao giờ già và chín. Đến thế kỷ 17, nó quyết định rớt xuống đầu Isaac Newton, người nó chọn, để khai nhãn cho nhân loại, nhờ đó, nhân loại hiểu rõ hơn về bí mật của vũ trụ. Để bù cho việc vì cây táo mà nhân loại bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng và phải chịu bất hạnh muôn đời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s