Lại ký ức | Memory, again – Jacques Roubaud

Xem tiểu sử của Jacques Roubaud ở đây Lại ký ức "Thơ là ký ức. Thơ là ký ức của ngôn ngữ. Thơ là ký ức của một ngôn ngữ đối với ai đó." "Ai đó là ai?" "Bạn. Thơ là ngôn ngữ của bạn là ký ức của ngôn ngữ của bạn trong bạn. … Continue reading Lại ký ức | Memory, again – Jacques Roubaud

Cái Gì?! | What?! – Jacques Roubaud

  Sinh năm 1932 tại Caluire-et-Cuire, Pháp, Jacques Roubaud là một nhà toán học, một nhà văn, nhà tiểu luận và, đặc biệt, một nhà thơ nổi tiếng. Ông có hai bằng tiến sĩ, một về toán và một về văn chương Pháp, do đó, ông dạy học và trở thành giáo sư trong hai … Continue reading Cái Gì?! | What?! – Jacques Roubaud

Bài Thơ Đã Nói Gì | What The Poem Said – Jacques Roubaud

Sinh năm 1932 tại Caluire-et-Cuire, Pháp, Jacques Roubaud là một nhà toán học, một nhà văn, nhà tiểu luận và, đặc biệt, một nhà thơ nổi tiếng. Ông có hai bằng tiến sĩ, một về toán và một về văn chương Pháp, do đó, ông dạy học và trở thành giáo sư trong hai lãnh … Continue reading Bài Thơ Đã Nói Gì | What The Poem Said – Jacques Roubaud

Rằng Thơ Không Nghĩ | That Poetry Does Not Think – Jacques Roubaud

  Sinh năm 1932 tại Caluire-et-Cuire, Pháp, Jacques Roubaud là một nhà toán học, một nhà văn, nhà tiểu luận và, đặc biệt, một nhà thơ nổi tiếng. Ông có hai bằng tiến sĩ, một về toán và một về văn chương Pháp, do đó, ông dạy học và trở thành giáo sư trong hai … Continue reading Rằng Thơ Không Nghĩ | That Poetry Does Not Think – Jacques Roubaud

Những Bài Thơ Nói GÌ | What Poems Say – Jacques Roubaud

Sinh năm 1932 tại Caluire-et-Cuire, Pháp, Jacques Roubaud là một nhà toán học, một nhà văn, nhà tiểu luận và, đặc biệt, một nhà thơ nổi tiếng. Ông có hai bằng tiến sĩ, một về toán và một về văn chương Pháp, do đó, ông dạy học và trở thành giáo sư trong hai lãnh … Continue reading Những Bài Thơ Nói GÌ | What Poems Say – Jacques Roubaud