Đầu bếp Tình yêu | The Love Cook – Ron Padgett

Để anh nấu gì đó cho em ăn tối
Hãy ngồi xuống và cởi giày ra
và vớ và thôi cứ cởi tất những gì còn lại
trên người em, uống một ly daquiri,
hãy mở nhạc và khiêu vũ
quanh nhà, từ trong ra ngoài,
Đã là đêm và những người hàng xóm
đang ngủ, những kẻ đần độn kia, và
những ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ,
và anh đã đốt lửa
cho em, em cưng đang đói của anh.

Phan Quỳnh Trâm dịch từ The Love Cook, by Ron Padgett
https://www.poetryfoundation.org/poems/49221/the-love-cook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s