Bài thơ không có gì để nói

trong một buổi đọc thơ Billy Collins nói rằng hồi còn là một nhà thơ trẻ ông có rất nhiều điều để nói nhưng sau đó ông phát hiện ra những điều ông muốn nói đã được nói rồi, và nói hay hơn nữa rồi ông thấy rằng ông chẳng còn gì để nói và … Continue reading Bài thơ không có gì để nói